PTSD

Post traumatisk stress...

 

Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) betegner de psykologiske og biologiske eftervirkninger, der ofte vil være efter en traumatisk oplevelse. Symptomerne på PTSD er mangeartede og kan opstå kortere eller længere tid efter selve hændelsen. Blandt de hyppigt forekommende symptomer er anspændthed, kronisk fysisk eller psykisk træthed, magtesløshed, koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse.

 

Symptomer

 

Livskriser kan opstå gradvist eller i forbindelse med ændringer i livssituationen: F.eks. ændringer i arbejdsliv eller i familieliv. Følelser af nedtrykthed, irritabilitet og af at føle sig uforløst kan opstå. Ind i mellem kan søvnmønster og appetit være påvirket. Pludselig krise/chock ledsages ofte af oplevelser af, at følelserne overvælder én, tanker og billeder dukker op i bevidstheden på uventede og uønskede tidspunkter. Disse erindringer eller minder kan forekomme virkelige (kan føles, høres og lugtes) og skræmmende. Mareridt og tilbagevendende drømme om hændelsen hjemsøger ofte den kriseramte.

 

Behandling

 

I behandlingen hjælper jeg dig til at finde positive ressourcer i positive oplevelser, ved hjælp af bevægelse, åndedræt, positive oplevelser i fortiden, visualisering osv.

Den primære behandling er ikke at tale om traumeroplevelsen men at få dig hel igen, genfinde stabiliteten i en krop man kan stole på med følelser og billeder, der ikke løber af med en, og gør livet til et helvede eller som man oplever, man ikke er en del af mere.

Målet ved behandling er at ubehaget ved at være sammen med andre og angsten for mange mennesker, forsvinder stille og roligt. Det første der sker, er at mareridt og flashbacks forsvinder og søvnen vender tilbage. Overfølsomheden overfor lyde og lys bliver mindre og mindre, man farer ikke mere sammen ved uventet støj. De ubegribelige vredesudbrud, der ødelægger familielivet normaliseres.

Behandlingen kan blive længerevarende afhængigt af traumets størrelse.

 

Alle rettigheder forbeholdes. Copyright © 2014 Møllevej 18, Tarup, 5792 Årslev

www.babakterapi.com

CVR: 35600310